Disclaimer

Eigendom

Ook als je zelf in een cartoon voorkomt mag je nog niet zomaar die tekening van de website of uit de krant kopiëren en hem plaatsen op social media. Want ook als je zelf in de tekening voorkomt dan blijft de cartoon mijn (intellectuele) eigendom. Je hebt dus – ook als je zelf bent geportretteerd – vooraf toestemming nodig als je de cartoon wilt plaatsen. 

Naamsvermelding is niet genoeg

Het is een misvatting dat als je mijn naam vermeldt je de cartoon wél mag gebruiken. Dit is niet waar. Je hebt altijd toestemming nodig van de kunstenaar, zo is het in de Auteurswet geregeld. 

Tekenen is (ook) broodwinning

Als een bakker een brood bakt dan is dat brood zijn eigendom. Hij mag het verkopen en daar een wederdienst voor vragen. Meestal is die wederdienst geld. 

Het maakt voor de smaak van het brood en voor de prijs ervan niet uit of de bakker van het bakken heeft genoten. Of hij erdoor geïnspireerd werd. Er een speciale gave voor had of dat het zijn lust en zijn leven is. 

Hetzelfde geldt voor de foto van de fotograaf, het schilderij van de schilder, het gedicht van de dichter, het liedje van de zanger en dus ook de tekening van de cartoonist. Tekenen is niet alleen ‘leuk’ of een hobby. Het is een beroep.

copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, grafisch materiaal, logo’s, zijn eigendom van Frank Muntjewerf en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de maker.